DPO On Demand | Srbija

Članstvo

Naknada za članstvo

Godišnja naknada za službenike za zaštitu ličnih podataka je 1000 EUR. Članovi Kluba mogu biti i društva koja pružaju usluge ili proizvode vezane za zaštitu zbirki ličnih podataka. Naknada za članstvo društava koja nude usluge ili proizvode vezane za zaštitu zbirki ličnih podataka je 4000 EUR. Društvima je za navedenu cenu, dodatno uz usluge redovnih članova data mogućnost prezentacija na događajima i mestima kao i oglašavanje u profesionalnim novinama - DPO news/DPO Vesti.