DPO On Demand | Srbija

O klubu

Zašto smo osnovali DPO Klub?

Da li ste spremi za novu Uredbu o zaštiti ličnih podataka?

U maju 2018. godine stupa na snagu nova Uredba o zaštiti ličnih podataka koja će se jednoobrazno primenjivati na celom području i u svim državama članicama EU. Ova Uredba će u velikoj meri uticati i na države u okruženju i na one koje sarađuju sa članicama EU.

Uredba donosi mnogo novosti koje menadžeri zbirki ličnih podataka, kao i izvršitelji obrade moraju uzeti u obzir. Navešćemo samo neke:

  • Obaveza dokumentovanja svake povrede ličnih podataka i obaveza izveštavanja o tom događaju. O povredi ličnih podataka obveštava se nadzorno telo za zaštitu ličnih podataka u roku od 72 sata od trenutka saznanja da je do povrede došlo, kao i subjekat na kojeg se povreda ličnih podataka odnosi.

  • Nova ili sadržajno dopunjena prava subjekta i posledično obaveze operatera, uključujući pravo na zaborav, pravo ograničene obrade, pravo prenosa, pravo ispravke itd.

  • Obavezna procena delovanja rizika na obradu ličnih podataka, pre obrade, kao i u planiranoj fazi obrade ličnih podataka, što bi moglo predstavljati značajan rizik za temeljna prava i slobode pojedinaca.

  • Obavezno imenovanje službenika za zaštitu ličnih podataka za menadžera zbirki / izvršitelje obrade koji su javnopravna tela (ili tela u državnim organima, lokalnoj zajednici). Imenovanje službenika za menadžera zbirki / izvršitelje obrade u privatnom sektoru koji prikupljaju lične podatke pojedinaca na temelju tzv. Profajlinga - izrade profila (prateći njihove navike) kao i obavezno imenovanje za menadžere zbirki / izvršitelje obrade koji obrađuju posebne kategorije ličnih podatka (osetljive lične podatke).

Za sve službenike za zaštitu ličnih podataka osnovan je Klub službenika za zaštitu ličnih podataka. Uloga Kluba je da pruži podršku mreži službenika, gde mogu razmenjivati znanja, iskustva, konsultovati se sa stručnjacima, pripremati komentare prvenstveno u prvoj fazi takozvane implementacije zakonodavstva u Srbiji, a kasnije i uopšteno kroz sektorske odredbe vezane za zaštitu ličnih podataka. Kada bude bilo neophodno, imaćemo organizovanost i sposobnost da odgovorimo ujedinjeni jer, ,,Ujedinjeni smo jači’’.