DPO On Demand | Srbija

Evropski sud za ljudska prava o pravu na zaborav

U predmetu M.L. i W.W. protiv Nemačke, Evropski sud za ljudska prava u Strazburu, nakon što je procenio prava iz članova 8. i 10. Konvencije, jednoglasno je zaključio da u konkretnom slučaju nije došlo do povrede člana 8. Konvencije o ljudskim pravima (pravo na poštovanje privatnog života).
Presuda M.L. and W.W. v. Germany (zahtev br. 60798/10 i 65599/10) – dostupna na engleskom jeziku. Činjenično stanje Podnositelji, M.L. i W.W., su polubraća i nemački državljani rođeni 1953. i 1954. i žive u Nemačkoj. U maju 1993. godine M.L. i W.W. bili su osuđeni za ubistvo vrlo poznatog glumca, W.S. i osuđeni su na doživotni zatvor. Pušteni su uslovno u avgustu 2007. odnosno u januaru 2008. godine. Godine 2007. podnositelji su podneli tužbu protiv radio stanice Deutschlandradio pred Okružnim sudom u Hamburgu, zahtevajući anonimnost ličnih podataka u dokumentima koji su se pojavili na internet stranici spomenute radio stanice. U dvema presudama od 29. februara 2008. Okružni sud je omogućio zahtev podnositelja, uzimajući u obzir njihov interes da nisu više konfrontirani svojim radnjama iz prošlosti dok njihov interes prevladava nad interesom javnosti da bude informisana. Žalbeni sud potvrdio je predmetne presude. Savezni sud pravde poništio je odluke na osnovu toga da Žalbeni sud nije dovoljno uzeo u obzir pravo na slobodu izražavanja radio stanice s obzirom na njezinu ulogu i interes javnosti za informisanošću. U junu 2010. Savezni ustavni sud odlučio je da tužba podnositelja ne zadovoljavaju uslove. Drugi i treći komplet postupaka na sličnim osnovama podneseni protiv magazina Der Spiegel i dnevnih novina Mannheimer Morgen, završili

OVO JE SADRŽAJ SAMO ZA ČLANOVE KLUBA SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU LIČNIH PODATAKA.