DPO On Demand | Srbija

Pogodnosti za članove

Zašto je dobro biti član DPO Kluba?

Što pruža članstvo u Klubu zaštite ličnih podataka?

  • 50 % popusta za učešće na Konferenciji zaštite privatnosti koju će svake godine organizovati INFO HOUSE ili na bilo kojoj drugoj glavnoj međunarodnoj konferenciji koju ćemo mi organizovati. Vrednost konferencije je 350 EUR;

  • sertifikat o završenom obrazovanju i obuci u polju osiguranja zaštite ličnih podataka;

  • besplatni newsletter (e-newsletter) četiri puta godišnje (svaka tri meseca o novostima i inovacijama u tom području, uključujući praksu (sudske slučajeve) kao i praksu Poverenika za zaštitu ličnih podataka u Srbiji i inostranstvu). Godišnja pretplata za ne - članove Kluba za zaštitu ličnih podataka je 300 EUR;

  • podsetnici putem e-mailova, ne kasnije od dana nakon kojeg su novosti u regulativi zaštite ličnih podataka stupile na snagu i ne kasnije od dva dana pre datuma u kojem vaše društvo mora ispuniti jednu od obaveza koja proizilazi iz nove ili dopunjene regulative, vrednost ove usluge iznosi 200 EUR;

  • razmena iskustava i dobre prakse između službenika za zaštitu ličnih podataka na doručcima sa ekspertima četiri puta godišnje, vrednost ove usluge iznosi 300 EUR;

  • besplatan (pravni) savet preko telefona (pet kraćih telefonskih saveta godišnje) u vrednosti od 250 EUR;

  • 20 % popusta za pravno savetovanje od strane profesionalaca INFO HOUSE-a, koji mogu brzo pružiti pomoć vašem službeniku za zaštitu ličnih podataka i omogućiti mu potrebne informacije (Belinda Čačić, Dubravka Dolenc).

Klub zaštite ličnih podataka će spojiti službenike za zaštitu ličnih podataka sa znanjem regulative i praktičnim iskustvom u polju zaštite ličnih podataka. U našim redovima imamo i eksperta iz područja informacione sigurnosti.