DPO On Demand | Srbija

Pravnice

Naš tim
Nataša Pirc Musar
Nataša ima 15 godina iskustva u području zaštite ličnih podataka. Bila je poverenik za informacije, nadležna za zaštitu ličnih podataka i dostupnost javnih informacija u dva mandata u Sloveniji te je čak i nakon isteka mandata posvetila svoju karijeru pravu na privatnost i ostalim ljudskim pravima, kao i medijskom pravu.
Rosana Lemut Strle
Rosana je bila zamenica Poverenika za informacije i pravo na zaštitu ličnih podataka 8 godina. Pored znanja u ovoj oblasti ima širok spektar pravnih znanja u drugim oblastima prava, posebno administrativnog, radničkog prava i građanskog prava.
Tina Kraigher Mišič
Tina je bila konsultant u oblasti pristupa informacijama od javnog značaja Poverenika za informacije i zaštitu ličnih podataka. Zaštitom ličnih podataka i građanskim pravom bavi se više od 10 godina.