DPO On Demand | Srbija

Zastupanje DPOrganizer-a

Efikasan alat za službenike za zaštitu ličnih podataka

Info House zastupa kompaniju, koja proizvodi DPOrganizer u sledećim zemljama: Srbiji, Sloveniji, Hrvatskoj, Makedoniji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Kosovu. DPO organizer je vredan software za svakog službenika za zaštitu ličnih podataka.

KONTAKTIRAJTE NAS.